ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬАТЕСТАЦІЯ
 Версія для друку

Атестаційна (педагогічних працівників) ді­яльність Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Донецької області проводиться на підставі Типового положення про  атестацію  педагогічних  працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від  06.10.2010  №  930,  із  змінами, затвердженими наказами  Міністерства  освіти  і  науки, молоді та спорту України від  20.12.2011 № 1473  та  Міністерства освіти і науки України  від  08.08.2013  № 1135 які  визначають рекомендований порядок  організації  роботи атестаційних комісій щодо атестації педагогічних працівників навчально-методичних центрів сфери цивільного захисту.

Метою  атестації є стимулювання безперервного підвищення рівня про-фесійної  компетентності педагогічних працівників, розвитку  творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. 

Основними принципами атестації є відкритість та колегіальність, повнота,  об’єктивність та системність оцінювання діяльності педагогічних працівників. 

    Твіт